Kes oma elu leiab, see kaotab selle, ja kes oma elu kaotab Minu pärast, see leiab selle - Mt 10:39 - Viljandi Rahu Sõna-amps

Sõna-amps: Kes oma elu leiab, kaotab selle

Posted by

Mt 10 peatükis on lõik, mille pealkiri on: “Karm valik ja selle tasu.” Ning seal, selle lõigu keskel ütleb Jeesus sellised sõnad (39):

“Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab Minu pärast, leiab selle.”

Siin Jeesus toob kaks vastandlikku teed inimese jaoks:

  1. Kes oma elu leiab, kaotab selle.
  2. Kes oma elu kaotab Minu pärast, leiab selle.

Mis on siin see “oma elu”, mida inimene võib leida või kaotada?

Ühelt poolt on see maine, maapealne elu. Või vähemasti meie – inimesed – arvame, et see on see. Ja teiselt poolt on see vaimne, päris elu, mida Jumal (Jeesus) silmas peab.

Olgu, mida tähendab siis: “Kes oma elu leiab”?

Alustame maisest, maapealsest elust. Inimesele on loomuses pürgida parema elujärje poole. Pea kõik teevad seda, või vähemasti igatsevad selle järele:

Igatsetakse – ja pingutatakse selle nimel – et oleks ilus kodu. Kui võimalik, siis suurem. Ilus aed selle ümber. Hea töökoht, korralik sissetulek, maitsvad road, puhkused, reisid…

Ja inimesed investeerivad väga suure osa oma ajast ning rahast, et seda kõike saavutada. Ja kui nad on selle lõpuks saavutanud, siis võivad öelda: “See on minu ilus unistuste elu. Ma olen selle saavutanud.”

Ja Jeesus ütleb: “Kes oma elu leiab, kaotab selle.” Jumal tõmbab sellele kriipsu peale – sa kaotad selle.

Kuidas?

Sest see on maine, maapealne. Sa oled elanud iseendale. Oled pingutanud OMA elu nimel. Oma maise, maapealse elu nimel ning sul pole jäänud aega ehitada muud – seda tõelist elu, mida Jeesus eluks peab.

Aga nüüd teistpidi…

“Kes oma elu kaotab Minu pärast, leiab selle.”

Kuidas sellega on?

Kes oma elu kaotab Jeessuse pärast…

Vaata, sul ei ole aega ega energiat (ega südant), et ehitata üles mõlemat. Kui sul on 10 klotsi, siis sa saad ehitada kas ühe 10-klotsilise torni või kaks 5-klotsilist torni. Aga sa ei saa ehitada kahte 10-klotsilist torni.Kes oma elu leiab, see kaotab selle, ja kes oma elu kaotab Minu pärast, see leiab selle - Mt 10:39 - Viljandi Rahu Sõna-amps

Sama on ka meie eluga – Jeesus ütles, sa ei saa mõlemat. Sa pead valima.

Kui sa investeerid oma aja ja energia, et üles ehitada oma elu, siis sa kaotad selle.

Aga kui sa elad Jeesusele – ja sel juhul sa oma elu kaotad, sest sul ei ole selle jaoks ei aega ega vahendeid – siis Jeesus ütleb: “Sa leiad selle.”

Leia elu, mida Jeesus nimetab eluks.

Ja vaata, see on taaskord üks kirjakoht Piiblis, mis kinnitab, et me usklikena ei peaks pühenduma selle maise, maapealse elu ülesehitamisele, putitamisele ja läikimalöömisele. See salm ütleb väga selgelt, et pigem investeerigem Evangeeliumitöösse.

See on hoopis palju parem! Ja lisaks veel jäädav, igavikuline!

Aamen!

PS. Oled juba kuulanud/laulnud võidulaule? Kuula! Laula!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *