Kas Maa on ümmargune või lame? Mida Piibel ütleb? (LOE!)

Ütlen kohe ära, et tegemist ei ole päästmise seisukohast olulise küsimusega. Nii taevasse kui põrgusse võib inimene minna sõltumata sellest, kas ta usub, on Maa siis ümmargune või lame.

Aga kuna see teema ühiskonnas järjest laiemat kõlapinda leiab (ja üha rohkem inimesi selle üle arutab), siis on mõistlik kasvõi põgusalt sellel peatuda.

Elame siis ümmargusel pallil või lamedal Maal?

Kindlasti sulle on tuttav koolis õpitud heliotsentriline maailmamudel, kus Maa tiirleb ümber päikese. On Kuu ja planeedid, mis tiirlevad ümber Maa. Päike omakorda on Linnutee galaktikas, mis sisaldab veel miljardeid teisi “päikeseid”. Kõik see ja veel loendamatu hulk muid galaktikaid asuvad aga lõpmatus universumis.

See on see, kuidas me oleme seda asja koolis õppinud.

Aga viimastel aastatel on järjest enam levima hakanud Lameda Maa teooria. Mida see endast kujutab ja miks inimesed seda äkki uskuma on hakanud?

Siin on palju (juba vastatud, aga ka) vastamata küsimusi ning ka palju põhjuseid. Aga kas sa teadsid, et piibliaegsete heebrealaste maailmapilt oli samuti lame?

Teadsid? Ei teadnud?

Heebrea maailmamudel

Alloleval pildil on lühidalt visandatud piibliaegsete heebrealaste maailmamudel. Nemad uskusid, et maailm on selline:

Ehk siis – Nemad uskusid, et Maa on lame ning seda katab kõva, tahke kuppel (laotus). Ja et inimesed elavad suletud süsteemis – selle kupli all. Selle kupli (laotuse) all tiirlevad ka päike, kuu ja tähed.

Pealtvaates näeks lame maailm välja selline:

Ehk siis… Ei, sa ei kuku üle Maa serva kuhugi alla (kui paadiga liiga kaugele merele sõuad). Vaid pigem on nii, et ükskõik kus kohas asudes, kui suundud otse lõunasse, jõuad ühel hetkel kõrge jäämüürini, mida nimetatakse Antarktikaks.

Aga mida Piibel ütleb?

[Märkus: Allolev nimikiri ei ole täielik ega lõplik. Need on lihtsalt salmid, mis mina olen hetkel leidnud.]

Nüüd tuleme Piibli kirjakohtade juurde. See eelnev oli sissejuhatus, et sa mõistaksid, millest Piiblis jutt käib.

Ja vaata, sõber – Kui sa tuled Piiblisalmide juurde ja püüad mõista, kumba Piibel toetab (kas lamedat Maad või ülalkirjeldatud heliotsentriliste maailmamudelit), siis on oluline, et mõistaksid, kuidas tollased heebrealased mõtlesid.

Lisaks aitab see pilt sul mõista, mida Piibel ühe või teise mõiste all mõtleb (nt laotus).

Aga olgu, siin on kirjakohad. Otsusta ise:

Vana Testament:

1Ms 1:6-7: “Ja Jumal ütles: “Saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest!” 7 Ja nõnda sündis: Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis laotuse all, vetest, mis laotuse peal olid. 8 Ja Jumal nimetas laotuse taevaks…”

5Ms 28:49: “Jehoova toob kaugelt maailma äärest su kallale ühe rahva, kes lendab nagu kotkas…”

1Sm 2:8: “…Sest Jehoova päralt on Maa toed ja nende peale on Ta seadnud maailma!”

2Sm 22:16: “Siis said nähtavaks mere sügavused, maailma alused paljastusid Jehoova sõitluse läbi Tema sõõrmete tuule puhangust!”

1Aj 16:30: “Kõik maailm värisegu Tema palge ees! Aga maailm jääb kindlaks, ei see kõigu!”

Ii 26:10-11: “Ta joonestab vetepinnale sõõri kuni valguse ja pimeduse piirini. Taeva sambad kõiguvad ja hämmastuvad Tema sõitlusest.”

[Kommentaar: Nii mõnigi lugeja tikub sõna “sõõr” sassi ajama sõnaga “sfäär”. Sõõr on tavaline ringjoon. Sfäär aga pallikujuline objekt.

Ii 28:24 “Sest tema ulatab vaatama Maa äärteni, Tema näeb kõike, mis taeva all on!”

Ii 37:3: “Selle Ta päästab lahti kogu taeva alla ja oma välgu maailma äärteni!”

Ii 37:18: “Kas sa ühes temaga laotad pilvekatet, vastupidavat, nagu valatud peeglit?

[Kommentaar: Selles salmis olev “pilvekate” on algkeeles “taevas”. Ning salmi teine pool on otsetõlkes: “…tugev, nagu metallist valatud peegel.” Ehk siis, see salm heebrea keelest tõlgituna on pigem selline:

“Kas sa ühes Temaga laotad taevast, tugevat, nagu valatud metallist peegel.”

Ps 59:14: “Lõpeta nad ära vihaleegiga; lõpeta nad, et neid ei oleks ja et nad tunneksid Jumala olevat valitseja Jaakobis maailma otsani.”

Ps 75:4: “Ilmamaa vabiseb ja kõik selle elanikud, aga Mina olen selle sambad pannud paigale!”

Ps 93:1: “Jehoova on kuningas! Ülevusega on riietunud! Jehoova on riietunud, Ta on vöötunud võimusega; ka on Ta kinnitanud maailma, et see ei kõiguks!”

Ps 104:5: “Sa rajasid Maa tema alustele, nõnda et see ei kõigu mitte iialgi ega igavesti! Sügavuse Sa katsid otsekui riidega; mägede peal seisavad veed!”

Ps 148:4: “Kiitke Teda, taevaste taevad, ja kõik veed taevaste peal!”

Õp 8:27-28: “Kui Tema valmistas taevad, olin Mina seal, siis kui Ta joonistas sõõri sügavuse pinnale, kui Ta kinnitas pilved ülal, tegi võimsaks sügavuse allikad, kui Ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle Tema käsust, kui Ta kinnitas Maa alused, siis olin Mina Tema kõrval…”

Js 11:12: “Ta tõstab paganaile lipu, kogub Iisraeli hajutatud ja korjab kokku Juuda pillutatud neljast maailmakaarest!

Js 40:21-22: “…Kas teil ei ole taipu maailma alustest, et see on Tema, kes istub maasõõri kohal, mille elanikud on, nagu rohutirtsud, kes laotab taevad laiali loorina ja venitab neid otsekui telki elamiseks selles.”

Jr 25:31-33: “Mürin jõuab maailma ääreni, sest Jehooval on rahvastega riid, Ta käib kohut kõige lihaga: Ta annab õelad mõõga kätte, ütleb Jehoova! 32 Nõnda ütleb vägede Jehoova: Vaata, õnnetus käib rahvast rahvani ja suur torm tõuseb maa viimseist äärist! 33 Ja sel päeval on Jehoova mahalööduid maa äärest ääreni!”

Tn 4:8: “Puu kasvas ja muutus tugevaks, selle kõrgus ulatus taevani ja seda oli näha kogu maa ääreni.” (vt ka Mt 4:8)

Am 9:5-6: “…kes ehitab oma ülemised toad taevasse ja püstitab Maa kohale võlvi, kes kutsub mereveed ja valab need Maa peale – Jehoova on Tema nimi.”

Uus Testament

Mt 4:8: “Jällegi võttis kurat Ta enesega väga kõrgele mäele ja näitas Talle kõik maailma kuningriigid ja nende hiilguse…” (vt ka Tn 4:8)