King James Piibel eesti keeles

Tõlkinud Egon Sarv

Miks ma tõlgin inglisekeelset King James Piiblit eesti keelde?

Kas ma olen mingi piibliteadlane?

Ei ole. Aga mul on õigus inglisekeelset Piiblit lugeda, eks? Ja kõik inimesed ei oska inglise keelt. Siis ma teen seda nii enda kui ka nende heaks. Ma panen selle eesti keelde nii, nagu mina sellest aru saan.

[Märkus: Kui leiate vigu, andke lahkelt teada, kontrollin konkreetse salmi või koha veelkord üle.]

Pauluse kiri roomlastele

Pauluse 2. kiri korintlastele

Pauluse kiri galaatlastele
Pauluse kiri efeslastele

Pauluse kiri filiplastele

Pauluse kiri koloslastele

Pauluse 1. kiri Timoteosele

Pauluse 2. kiri Timoteosele