Tulekahju Rafa linna telk-linnakus

Iisrael pommitas Rafa linnas olevat põgenike telk-linnakut…

Posted by

Praegustel andmetel on surma saanud 45 inimest. 45 õnnetut. Pered hakkasid just lapsi magama sättima ja lugesid õhtupalvet, kui äkitselt oli kõrvulukustav müra ja siis oli kõik nende ümber leekides.

See on vastuolus Jeesuse ja Evangeeliumi õpetusega. Jeesus nimetab kurja kurjaks ja head heaks.

Aga meie – usklikud – käitume nii, et kui mõni rahvas teeb kurja, siis me ütleme, et see on kuri. Aga kui Iisrael teeb kurja, siis me ei ütle midagi. Vaikime maha, teeme näo, nagu midagi ei oleks toimunud. Või leiame 1001 vabandust, miks Iisraelil on õigus seda kurja teha.

Aga see ei ole õige!

Jumal õpetab selgelt Piiblis, et me ei tohi olla erapoolikud.

Ja see, mida Iisrael Gaza sektoris teeb, on kuri.

Nüüd jälle… Suur tragöödia Gaza sektori elanike (peamiselt naiste ja laste jaoks) – pühapäeva hilisõhtul pommitas Iisrael Rafa linnas, põgenike telklaagrit, kuhu olid varjunud perekonnad lahingute eest Rafa linnas.

Meie – usklikud – palvetame, kui Iisraelis saab see või teine laps surma. Ja see on traagiline. Aga mind hämmastab, et meil – usklikel – ei ole mingit kaastunnet, kui Gaza sektoris hukkuvad tuhanded (või isegi kümned tuhanded lapsed). Nende laste ja perede pärast ei välju palved me huultelt.

Me usklikena õigustame Iisraeli kuritegusid.

Aga see ei ole õige!

Ka Gaza sektoris elavad inimsed on…

…Inimesed!

Nad ei ole loomad. Nad on samamoodi inimesed, nagu sina ja mina. Jeesus on surnud ka nende eest (kes oleks võinud arvata, eksole?) Neil on tunded, täpselt, nagu meilgi on tunded. Peredes on lapsed, nagu meie peredes on lapsed. Vanemad armastavad oma lapsi, nagu meie armastame oma lapsi. Lapsed armastavad ja igatsevad oma vanemaid, nagu meie lapsed armastavad ja igatsevad meie järgi.

Ka Gaza sektoris elavad inimesed, pered, mehed-naised-lapsed… Nad tunnevad samamoodi leina, valu, armastust, nagu meiegi tunneme. Neil on samamoodi igatsused, ootused ja lootused, nagu meilgi.

Nad on inimesed.

Aga meie – usklikud – meie huultelt ei välju palved nende eest!

Aga mina palvetan. Palvetan Gaza sektoris elavate meeste, naiste ja laste, perede pärast. Palvetan nende õnnetute pärast, keda Iisrael armutult juba pikemat aega pommitab, külvates surma ja hävingut.

Palvetagem, et Iisrael lõpetaks Gaza sektori elanike armutu tapmise. Palugem kaitset seal elavatele peredele, eriti naistele ja lastele. Palume Jumala tahtmise sündimist Iisraelile ja Gaza sektorile. Palume rahu piirkonda!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *