Pastor Toivo… Artikkel eemaldatud

Hea lugeja, Põhjus, miks ma selle artikli mõni aeg tagasi postitasin, on (vähemalt osaliselt) oma eesmärgi saavutanud. Inimesed on probleemist teadlikud ning ma saan aru, et sellega tegeletakse. Seepärast, olles olukorra pärast juba mõnda aega palvetanud (ja nüüdseks saanud ka

Jätka lugemist