Kas variseride ütlused Piiblis on Jumala Sõna

Sõna-amps: Kas variseride jutt Piiblis on Jumala Sõna?

Posted by

Me teame, et Evangeeliumites on palju Jeesuse öeldud sõnu. Mõnes Piiblis on need lausa punase värviga trükitud. Vanas Testamendis on palju prohvetite kirjapandud sõnu. Aga on ka lihtsalt teksti, jutustavat, sündmusi kirjeldavat teksti.

Ja siis on ka Jumala vastaste väljaütlemisi. Näiteks Evangeeliumites variserid ja kirjatundjad avaldavad paljudel kordadel oma arvamust.

Ja minu küsimus on – Kas see on Jumala Sõna?

Näiteks, Lk 23:5 nad ütlevad: “Tema [Jeesus] ässitab rahvast ja õpteam mööda kõike Juudamaad, alates Galileast kuni siiani”

Kas see tekst on Jumala Sõna?

Iiobi raamatus on kirja pandud kuradi ütelused. Samuti evangeeliumites (nt kõrbekiusatustes). Kas kuradi ütelused on Jumala Sõna?

Siis räägib veel rüve vaim ja vastab Jeesusele, et neid on terve leegion – kas see on Jumala Sõna?

Jne, jne, jne.

2Tm 3:16-17 ütleb:

“Kõik kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud.”

See salm ütleb, et kogu pühakiri, ehk siis 1 Moosese raamatu algusest kuni Ilmutuse raamatu lõpuni on Jumala Vaimu poolt sisendatud. Ning kõik see on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks…

Ehk siis teiste sõnadega – Jah, võime öelda: Ka need ülalmainitud ütelused ka Jumala vaenalste suust, mis on kirja pandud Pühakirja kaante vahele – see on Jumala Sõna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *