Et see päev ei tabaks teid äkitselt, otsekui linnupael - Lk 21:36

Sõna-amps: Et see päev ei tuleks teie peale äkitselt, otsekui linnupael.

Posted by

See kirjakoht on Luuka 21:35. Aga see lõik, mis algab salmiga 29 (loe Lk 21:29-39) – seal on pealkirjaks “Vajadus valvsuseks”.

Enne seda, ptk 20 lõpus kuulutab Jeesus ning räägib ajastu lõpust. See on siis see kuri maailma-ajastu, milles me praegu elame. Ning Piibel ütleb, et see ajastu lõpeb viimsete päevadega. Viimsed päevad, see kõige viimane periood selles maailma-ajastus. Ning see maailma-ajastu lõpeb viimse päevaga. See on selle maailma-ajastu kõige viimane päev. Ja see on see päev, kui Jeesus tuleb tagasi ning läkitab oma inglid koguma rahvaid üle maa.

Peale seda algab uus maailma-ajastu.

Aga siin, Lk 21: 29-39 ta räägib sellest vana maailma-ajastu kõige viimasest päevast. Ning salmis 27 ta ütlebki:

“Ja siis nad [st inimesed] näevad Inimese Poja tulevat pilves suure väe ja auhiilgusega!”

Näed, see on see päev, mil Jeesus tuleb tagasi nö lõikust koguma. Inglid koguvad kokku kõik – nii head (kes usuvad), kui halvad (kes ei usu). Esimestele kingitakse taevariik, teised mõistetakse hukka põrgusse.

Ja vaata, neis salmides “vajadus valvsuseks” (salmid 29-39), räägib Jeesus just selle viimase päeva tulekust. Ja esimestes salmides Jeesus ütleb, et usklikud tunnevad ära selle päeva tulemise?

Kuidas nad tunnevad?

Teatavate märkide järgi. Nii nagu inimesed ja loomad tunnevad ära kevade saabumise peale pikka talve. Sul võib olla käre talv, aga õhus on juba “tunda” kevade lõhna. Nii öeldakse. Sa ei oska seda seletada, aga sa tunned juba ära, et kevad on tulemas.

Ja täpselt samamoodi on vaimulike asjadega. Jeesus ütleb, et usklikud tunnevad ära, et õhus on “viimase päeva” lõhna, Jeesuse tagasitulemise “lõhna”.

Ja nüüd Jeesus ütleb: “Valvake!”

Miks?

Et see päev ei tabaks sind ootamatult!

Miks see päev ei tohiks sind tabada ootamatult?

Sest sel päeval lõpeb armuaegu. Sel viimasel päeval pannakse Eluraamat kinni ning kes on sees, see on sees; ja kes on väljas, see on väljas.

Kus sees? Kus väljas?

Taevariigis sees. Või uksetaha jäetud. Piibel ütleb, et Jumal kirjutab iga päästetud inimese nime Talle Eluraamatusse. Aga Piibel ütleb seda ka, et Jumal ka kustutab sealt raamatust inimeste nimesid. Mis tähendab seda, et meie pääste ei ole lõplikult kindel enne kui oleme astunud üle igaviku läve… Või kui Jeesus tagasi tuleb.

See on nagu võistlusega – olgu jooksu- või mõni muu võistlus. See et sa tegid väga hea stardi ja peale esimest või teist ringi oled kõige ees, see ei tähenda veel, et sa võistluse võitnud oled. Võit selgub siis, kui oled üle finishijoone läinud.

Meie elu finishijoon on see, kui Jeesus tagasi tuleb (see viimane päev, kus Eluraamatusse jutt alla tõmmatakse. Või see, kui me üle igavikupiiri astume.

Ja Jeesus kutsub üles valvama. Ja mille suhtes Ta meid hoiatab:

“Aga hoidke, et te oma südameid ei koormaks liigsöömise ega purjutamisega ega peatoiduse muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt otsekui linnupael!” (salm 34-35)

Mida see tähendada võiks?

Seda ühed, kes on rikkamad, tegelevad liigsöömise ja alkoholitarbimisega. Teiste sõnadega, mugav ja kerge elu, süüa-juua on rohkem, kui ära jõuab tarbida.

Teiste, vaesemate jaoks on elu aga “peatoiduse mured”. Ehk siis, need inimesed mõtlevad ja muretsevad, kuidas leib laualse saada, kuidas maksud maksta ning muu eluks vajalikuga toime tulla.

Ning mõlemal grupil on oht, et Jumal unustatakse sootuks. Ning viimane päev võib täitsa meelest minna.

Ja seepärast Jeesus ütles – see viimane päev võib inimeste peale tulla äkitselt, nagu linnupael.

Mis see tähendab?

Oled tähele pannud, et linnud suurema osa ajast otsivad süüa? Ja selle agara toiduotsimise- ja nokkimise juures ta elab oma tavalist linnuelu. Ja niimoodi toitu nokkides astub kogemata ning ohtu aimamata maas olevasse paelasse ning äkitselt…

…Siuhti, on pael ta jala ümber ning lind kinni püütud. Ja ongi. Elu läbi.

Ja vot selle suhtes hoiatabki Jeesus – et me ei unustaks viimase päeva suhtes valvata. Et see päev ei tabaks meid, nagu linnupael. Sest kui tuleb viimne päev ja Jeesus tuleb tagasi, siis lõpeb armuaeg. Enam ei saa armu paluda, et Jeesus halasta. Siis tõmmatakse Eluraamatusse jutt alla ning kes sees, sees…

…Ja kes väljas, see väljas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *