vaadake üles ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb - Lk 21-28

Sõna-amps: “Tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb!”

Posted by

Luuka ptk 21 räägib Jeesus lõpuaegadest. (Sarnased peatükid on ka Matteuse 24 ja 25.) Ja siis Lk 21:25-28 Ta räägib ajastu lõpust. Ning lõigu viimane salm on:

“Aga kui see kõik hakkab sündima, siis vaadake üles ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb.” (Lk 25:28)

Jeesus räägib seda usklikele. Neile, kes on ustavad taevariigile.

Aga enne seda, ptk 20 Ta räägib oma jüngritele ühest teisest grupist inimestest. Lk 20:45-47 Ta hoiatab jüngreid kirjatundjate eest. Ja Jeesus ütleb kirjatundjate kohta (salm 46-47):

“…kes tahavad käia pikis rüüdes ja armastavad teretusi turgudel ja esimesi istmeid kogudusekodades ja ülemat kohta lauas söömaaegadel! Nemad söövad leskede hooned ja loevad silmakirjaks pikki palveid. Need saavad seda raskema hukatuse!”

Jeesus räägib siin vaimulikest. Ja Ta mõistab hukka nende käitumise ja eluviisi. Mida nood siis taotlevad. Head elu, au ja kuulsust. Lisaks veel ahnus. Vaata, viimast salmi: “Nemad söövad leskede hooned”. Mida see tähendab? Et vaesed lesknaised (kes on kaotanud oma pere toitja) toovad sisuliselt kõik oma vara kiriku ohvikarpi ning nende annetus ei lähe mitte Evangeeliumi teenimiseks. Aga kuhu siis? Eks ikka rasvaste praadidena vaimulike kõhtu – nemad armastavad hästi süüa.

Aga Jeesus kuulutab neile vaimulikele ette ka tulevikku:

“Nemad saavad seda raskema hukatuse.”

Ehkki elu maa peal on hea (teretused, au ja kuulsus, maitsvad praed, paremad kohad lauas jne), siis lõpp on rohkem, kui niru – raskem hukatus.

Vaata, Jeesus ei kuuluta neile päästet, vaid hukatust.

Ja nüüd tuleme tagasi Jeesuse ustavate jüngrite ning lõpuaja juurde. Mida Jeesus neile kuulutab? Ka head elu? Loeme, mida Piibel ütleb:

“Aga enne kõike seda pistavad nad oma käed teie külge ja kiusavad teid taga, andes teid ära kogudusekodadesse ja vangi, viivad teid kuningate ja maavalitsejate ette Minu nime pärast.” (Lk 21:12)

“Ka teie vanemad ja vennad ja sugulased ning sõbrad annavad teid ära ja surmavad mõned teie seast; ja teid vihatakse Minu nime pärast.” (Lk 21:16-17)

Ehk siis, näed, Jeesus kuulutab oma ustavatele jüngritele ette pigema kannatusi ning vihkamist maailma poolt. Miks? Tema nime pärast!

Ja nüüd on kaks salmi, kus ta ka oma jüngritele tulevikku ette kuulutab. Esimene on siin:

“Oma püsivusega kannatustes te päästate oma hinged.” (Lk 21:19)

Ja teine on siin:

“Aga kui see kõik hakkab sündima, siis vaadake üles ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb.” (Lk 21:28)

Mida Jeesus siin oma jüngritele kuulutab? Jah, esiteks pigem kannatusi ja maailma poolt vihkamist Tema nime pärast. Aga tuleviku suhtes ütleb, et me päästame oma hinged ning meie lunastus läheneb.

Ehk siis, kuigi selles maailmas on meil kannatusi Jeesuse tõttu, siis tulevik on helge.

Täpselt vastupidi sellele, mida Jeesus kuulutas au ja kuulsust ning rasvaseid praade ihaldavatele vaimulikele.

Julgustagu see meid olema püsivad, kui eluraskused ja võitlused meid siin ja seal tabavad. Oma püsivusega kannatustes me päästame oma hinged.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *