Ükski ei või tulla minu juurde, kui temale seda ei ole andnud Minu Isa - Jh 6:65

Kas inimesel on vaba valik?

Posted by

Jh 6:65 Jeesus ütleb järgmised sõnad:

“Sellepärast ma olen teile öelnud, et ükski ei või tulla minu juurde, kui temale seda ei ole andnud minu Isa!”

Ükski ei või tulla Minu juurde, kui temale seda ei ole andnud Minu Isa!

Kas see salm ütleb, et inimesel ei ole vaba valikut? Lõppeks Jeesus ütleb selgelt, et inimene ei saa iseenest tulla Jumala juurde – et tema otsustab ja tuleb. Kui Jumal talle seda ei anna, siis ta ei saa ja ongi kõik. Mitte midagi teha ei ole.

Kas see tähendab, et inimesel ei ole vaba valikut?

On ikka. Ja ka see salm siin jätab inimesele vaba valiku. Kuidas?

Vaata, Jeesus seab siin piiri ainult Jumala tegevusele. Aga mitte inimese tegevusele. Ta ütleb, et kui Jumal EI LUBA, siis inimene EI SAA Jumala juurde tulla?

See on Jumalapoolne piirang.

Aga kui Jumal LUBAB…? Mis siis saab?

Kas siis inimene peab tulema Jumala juurde? Et mingit muud varianti ei ole? Või saab ta valida?

Ja vaata, siin tulebki sisse inimese valiku koht. Kui Jumal LUBAB, siis nüüd on inimese valiku kord – kas ta teeb selle sammu või ei tee. Tuleb Jumala juurde või ei tule.

See on sama, nagu siis, kui sina lased näiteks naabri ukse taga uksekella (ja uks on lugus). Vaata, kui naaber sulle ust lahti ei tee, siis sina ei saa sinna sisse minna. Aga kui naaber teeb sulle ukse lahti, siis nüüd on sinu valik – kas sa lähed uksest sisse või mitte (pöörad ringi ja lähed minema).

Sama ka Jumalaga ning Jeesuse sõnadega siin:

“Sellepärast ma ole teile öelnud, et ükski ei või tulla Minu juurde, kui temale seda ei ole andnud Minu Isa!” (Jh 6:65)

Lõpetuseks

Kas Jumal tahab, et inimesed tulevad Tema juurde? Vastus on 2Pt 3:9:

“Issand ei viivita tõotust täitmast, nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid Tema on pika meelega teie vastu; sest Ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meeleparandusele!”

Ehk siis, Jumal tahab, väga tahab, et kõik inimesed saaksid päästetud ja keegi ei saaks hukka! Nii et kui inimene läheb hukka, siis mitte sellepärast, et Jumal ei lubanud tal tulla enese juurde. Vaid sellepärast, et kuigi Jumal tegi ukse lahti ja ütles: “Tule!”, siis inimene VALIS mitte tulla!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *