Kas oma riigi valitsust peab õnnistama?

Posted by

…Eriti kui see valitsus ajab kurja asja (on näiteks globalistlik vms)?

Põhimõtteliselt sellise küsimuse saatis täna üks armas usklik inimene emaili teel. Vastan sellele siin Viljandi RAHU veebilehel, sest võib-olla on veel inimesi, kes selle üle pead murravad.

Püüan sellele vastata, nii kuidas mina Piibli valguses asja näen.

Kui valitsus ajab rahva suhtes kurja asja, kas sellist valitsust peab siis õnnistama?

Rooma kirjas…

Esimese kirjakohana tuleb mulle kohe meelde Roomlastele 13. peatükk, kus Paulus räägib valitsejaile alistumisest:

“Iga hing olgu allaheitlik valitsemas olevaile ülemustele…”

Rm 13:1

Näed, see kirjakoht (tegelikult kõik salmid Rm 13:1-7) räägib allaheitlik olemisest, aga mitte õnnistamisest. Ehk siis, ole sõnakuulelik valitsusele:

“Tasuge kõigile, mis teie kohus on: maksu, kellele maksu; tolliraha, kellele tolliraha; kartust, kellele kartust; au, kellele au tuleb anda.”

Rm 13:7

Teiste sõnadega, sa oled oma riigi suhtes rahumeelne ja heatahtlik, koostööaldis kodanik.

Aga sellel koostööl on loomulikult kuskil piir. Kui riik võtab vastu seadused või sunnib meid millessegi, mida meie usk ei luba, siis Piibel ei ütle, et me usklikena peame kõiges oma valitsusele sõnakuulelikud olema.

Näiteks Taanieli ja tema sõbrad Vanas Testamendis – Kui valitseja andis neile toitu, mida nood ei soovinud süüa, siis nad ei hakanud valitseja vastu mässama: “Me ei söö!”. Vaid nad viisakalt palusid, et kas on võimalik, et neile antaks taimetoitu.

Aga kui kuningas käskil neil kummardada kuldkuju, siis see oli Sadraki, Meesaki ja Abednego jaoks piir – siit üle nad enam ei olnud nõus minema:

“Selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi! Kui see peab olema, võib meie Jumal , keda me teenime, meid päästa: Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas! Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.”

Tn 3:16-18

See oli Vanas Testamendis nii,” ütleb nüüd mõni. “Praegu elame Uue Testamendi ajal.

Olgu, vaatame ka Uut Testamenti.

Apostlite 5 peatükis, kui juudid veavad Peetruse ja Johannese Suurkohtu ette (sisuliselt valitsuse ette) ja ütlesid:

“Kas me teid ei ole kõvasti keelanud õpetamast selle nimel? Ja vaata, te olete Jeruusalemma täitnud oma õpetusega ja tahate selle inimese vere saata meie peale!”

Ap 5:28

…Siis mida Peetrus ja Johannes Suurkohtule vastasid:

“Aga Peetrus ja teised apostlid kostsid ning ütlesid: “Jumala Sõna tuleb rohkem kuulda, kui inimeste sõna.”

Ap 5:29

Näed, kuigi Uus Testament kutsub meid üles olema allaheitlikud olemasolevale valitsusele, on seal ka piir, kuhu maani. Maised valitsused on valdavas enamuses kurjad ning võetakse vastu seaduseid, mis ei ole Kristuse jüngritele vastuvõetavad.

Näiteks Soomes endine valitsuse liige, kristlik demokraat Päivi Räsänen – teda püüti oma tubli 2 aastat Soomes vangi panna. Ja mille eest? Selle eest, et ta kirjutas voldiku: “Jumal lõi inimese meheks ja naiseks.”

Kas Päivi oleks pidanud oma tõekspidamistest lahti ütlema? Mina leian, et mitte. Ja ta ei taganenudki. Aga sellega ta läks oma riigi vastu ja oleks peaaegu vanglas lõpetanud.

Või võta meie oma riigi vaktsineerimispoliitika mõni aeg tagasi. Inimesi meelitati, nõustati, veendi, sunniti, ähvardati… Et nad end ära vaktsineeriks.

Ja need, kes ei lasknud end vaktsineerida…

…Neid pilgati, sõimati, ähvardati, vallandati, nende õiguseid piirati.

Need inimesed läksid oma valitsuse korra vastu. Kas nad oleksid pidanud alistuma valitsusele? Mina leian, et ei. Leian, et nad käitusid õigesti.

Aga vaatame edasi. Vaatame kirjakohta…

…Timoteose kirjas

Nüüd teise kirjakohana tuleb kohe meelde Pauluse üleskutse palvele oma valitsuse eest:

“Ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemate eest, et võiksime vaikset ja rahulikku elu elada kõiges jumalakartuses ja aususes.”

1Tm 2:1-2

Taas, Paulus kutsub üles oma valitsejate (ja valitsuse) eest palvetama… Ja ka tänama… Aga me ei loe, et ta kutsuks üles oma valitsust õnnistama. Õnnistamist ei ole siin nimekirjas.

Nüüd kui riigi valitsus on kuri või ajab kurja liini oma maa ja rahva suhtes, siis…

…Kahtlemata saame paluda selle valitsuse eest. Ja Paulus ütleb, et teeksime seda – et võiksime ka ise elada vaikset ja rahulikku elu.

…Kahtlemata saame ka tänada. Kasvõi selle eest, et paljud kurjad otsused on tänase päevani sündimata. Noh näiteks, et meie valitsus ei ole tänase päevani meie riiki sõtta viinud. Või et hoolimata koroonapiirangutest ei olnud need piirangud ja reeglid meie riigis nii kohutavad, kui paljudes teistes riikides (Austraalias, Austrias, Uus-Meremaal, Kanadas jne).

Aga ma ei loe Piiblist, et Jumala Sõna kutsuks meid üles õnnistama meie valitsust.

Tegelikult on isegi vastukirjakoht:

“Ent vasturääkimata on selge, et alam saab õnnistuse ülemalt.”

Hb 7:7

See salm ütleb, et positsioonilt kõrgem õnnistab seda, kes on allpool. Mitte vastupidi. Iisak õnnistas Jaakobit, mitte vastupidi. Jaakob õnnistas OMA poegi, mitte vastupidi.

Muideks, Iisaki õnnistuseloost (kus Iisak õnnistas Jaakobit Eesavi asemel) me näeme, et Jumalariigis õnnistus ei ole selline odav asi, mida võid loopida paremale ja vasakule.

Iisak ütles Eesavile, et too valmistaks talle roa – et isa sööks ja siis poega õnnistaks. Aga Jaakob pettis selle õnnistuse endale. Ja siis Eesav tuleb ja ütleb: “Õnnista ka mind, mu isa!”

Aga Iisak vastab:

“Su vend tuli kavalusega ja võttis su õnnistuse!”

1Ms 27:35

Iisakil ei olnud rohkem, kui üks õnnistus. Tal ei olnud rohkem, et õnnistada ka Eesavit.

Veel valitsejate õnnistamisest

  • Me ei loe, et Jeesus oleks õnnistanud Heroodest või Pilaatust või Rooma keisrit
  • Me ei loe, et Stefanos oleks õnnistanud neid, kes teda kividega surnuks viskasid
  • Me ei loe, et apostlid (Apostlite tegudes) oleksid õnnistanud Heroodest või Suurkohtu liikmeid, kes nad kinni võtsid.
  • Me ei loe, et Paulus oleks õnnistanud maavalitsejaid Feeliksit või Festust
  • Me ei loe, et Paulus oleks õnnistanud kuningas Agrippast
  • Me ei loe, et Paulus oleks õnnistanud Rooma keisrit
  • Me ei loe neist asjust.

Küll õnnistab Paulus Kristuse kogudusi.

Kokkuvõtteks

Mina ei loe Piiblist, et Jumala Sõna kutsuks meid oma valitsust õnnistama. Küll loen, et meid kutsutakse oma valitsuse eest palvetama ja eestpalvetama. Ja seda me saame kahtlemata teha.

Paluda ka meie valitsusele ja valitsuse liikmetele meeleparandust, pöördumist oma kurjadelt teedelt Jumala poole.

Paluda, et Jumala tahtmine sünniks ning otsused ja seadused, mis vastu võetakse, on Jumala tahtmisega kooskõlas.

PS. Kas oled juba AudioPiiblit proovinud? Proovi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *