Tuvi - Ja nad kõik said täis Püha Vaimu - Viljandi Rahu sõna-amps

Sõna-amps: “Ning nad kõik said täis Püha Vaimu…”

Posted by

Viljandi RAHU Sõna-amps usus kasvamiseks ning oma lastele õpetamiseks.

Eilses Sõna-ampsus “Kes teeb Mu Isa tahtmist” jagasin, et Jumal ei kutsu meid ise oma jõuga tegema Jumala tegusid (ükskõik, millised need siis on). Vaid Jeesuse sõnad olid, et Tema läkitab meile oma Püha Vaimu. Ja see Püha Vaim väetab meid taevast ning teeb ISE meie sees ja saadab korda teod, mida Jumal tahab, et teeksime.

Ja siin, Apostlite teod, 4 ptk algab sellega, et Peetrus ja Johannes on Suurkohtu ees ja neid ähvradatakse, et nad ei räägiks Jeesuse nimel ega kuulutaks Jeesuse Evangeeliumi.

Ja siis Johannes ja Peetrus tulevad tagasi kaasusklike juurde ning peatüki teises pooles teevad usklikud palve Jumala poole. Muuhulgas nad ütlevad:

“Ja nüüd vaata, Issand, nende ähvardamistele ja anna oma sulastele kõige julgusega rääkida Sinu Sõna, oma kätt sirutades selleks, et tervekssaamised ning tunnustähed ja imed sünniksid Sinu püha sulase Jeesuse nime läbi!”

Ap 4:29-30

Ja siis ütleb Piibel ka selle pealkirjas kõlava fraasi:

“Ja kui nad olid palvetanud, kõikus paik, kus nad koos olid, ning nad kõik said täis Püha Vaimu ja rääkisid Jumala Sõna julgesti.”

Ap 4:31

…ning nad kõik said täis Püha Vaimu ja rääkisid Jumala Sõna julgesti.

Näed, nad enam ei rääkinud omast jõust, vaid Jumala Püha Vaimu väe läbi. Neil endil polnud julgustki, seepärast nad ka palvetasid, et nad võiksid rääkida.

Paar lehekülge edasi me loeme Stefanose tegudest, tema jutlusest Suurkohtu ees ja tema kividega surnuksviskamisest. Aga enne seda kuulutas Stefanos Kristust:

“Aga Stefanos, täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas.”

Ap 6:8

Nüüd see salm ei ütle, et Stefanos sai täis Püha Vaimu. Pigem ütleb, et ta oli täis armu ja väge.

Aga vaata edasi. Nüüd tulevad erinevatest paikadest pärit tegelased ja hakkavad Stefanosega vaidlema. Ja vaata, mis Piibel nüüd ütleb:

“…aga ei suutnud vastu seista tarkusele ja Vaimule, kelle läbi tema rääkis.”

Ap 6:10

Kas Stefanos rääkis omast jõust? Ei! Piibel ütleb, et Püha Vaim rääkis Stefanose läbi!

Hoopis niipidi käivad asjad.

Meil on alati kiusatus ISE Jumalale asju teha. Aga Jumal tahab oma Püha Vaimu kaudu ja meie läbi oma asju teha.

Niipidi !!!

Mis siis meie roll on?

Püsida usus.

PS. Oled juba proovinud AudioPiiblit? Proovi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *