Sõna-amps: “Kes teeb mu Isa tahtmist…”

Posted by

Mt 7:21 Jeesus ütleb:

“Mitte igaüks, kes Minule ütleb: Issand, Issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb Mu Isa tahtmist, kes on taevas.”

Siin on kaks mõtet, mida sooviksin jagada just seoses selle fraasiga: “vaid kes teeb Mu Isa tahtmist…”

Meie – inimeste – loogiline arutelu on kohe selline, et võtame Jumala Sõna, vaatame, mida Jumal oma Sõnas meile ütleb ja siis hakkame tegema.

Näiteks – Jumal tahab, et me Evangeeliumi kuulutaksime. Hakkame kuulutama.

Jumal tahab, et me Tema lambaid toidaksime. Hakkame toitma.

Jumal tahab, et me hingamispäeva peaksime. Hakkame pidama.

Jumal tahab, et me kümnist maksaksime. Hakkame maksma.

Jumal tahab… Teeme!

Jumal tahab… Teeme!

Jumal tahab… Teeme!

Jne., jne., jne.

Kas seda on siin salmis mõeldud?

Ma arvan, et ei ole.

Las ma selgitan.

Esiteks, Jh 6 peatükis rahvas tuleb Jeesuse juurde ja küsib (salm 28): “Mis me peame tegema, et teha Jumala tegusid?

See ongi täpselt see, mida meil vaja on – Mis on Jumala tahtmine? Mida peame tegema?

Ja Jeesus vastab:

“See on Jumala tegu, et te usute Temasse, kelle Ta on läkitanud.”

Näed, mitte tegusid ei oota meilt Jumal, vaid usku. Jumala tegu on usk Temasse, kelle Jumal on läkitanud – ehk siis usk Jeesusesse. Ja oled vist nõus, et mitte see ei saa taevariiki, kes ütleb Issand, Issand, vaid see kes usub Jeesusesse.

Teiseks, Ap 1:8, enne kui Jeesus üles taevasse ära võetakse (peale oma ülestõusmist) – Ta räägib oma jüngritega ja ütleb:

“…aga te saate Püha Vaimu väe, kes tuleb teie peale ja peate olema Minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda- ja Samaariamaal ja maailma otsani.”

Jeesus ütleb, et meie – usklikud – saame Püha Vaimu väe ning SIIS, selle väe sees (või all) me oleme Tema tunnistajad. See tähendab, selle töö (antud juhul evangeeliumi kuulutamise) teeb Püha Vaim, mitte meie.

Ja kõikide teiste asjadega on sama – nende tegevuste (kuulutamine, lambukeste toitmine, hingamispäeva pidamine, kümnise maksmine jne, jne, jne) – kõigi nende tegevuste kordasaatjaks ei ole mitte meie, vaid Püha Vaim meie kaudu.

Ja vot see ongi erinevus ülalmainitud “meie” tegevusest. Meie tegu on uskuda Jeesusesse. Ülejäänud töö teeb Püha Vaim meie sees.

See ongi Kristuse elu meis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *