Sõna-amps: Te ei või teenida kaht isandat

Posted by

Oma mäejutluses (Mt 6:24) Jeesus ütleb:

“Ükski ei või teenida kaht isandat, sest tema kas vihkab üht ja armastab teist, või hoiab ühe poole ega hooli teisest. Te ei või teenida Jumalat ja mammonat!”

Mis sa arvad, kumb Jeesuse sõnades on Jumal – kas esimene või teine?

Kui Jumal on esimene, siis on Jeesuse väide selline:

“Sest tema kas vihkab Jumalat ja armastab mammonat, või hoiab Jumala poole ega hooli mammonast.”

Aga kui Jumal on teine, siis on see nii:

“Sest tema kas vihkab mammonat ja armastab Jumalat, või hoiab mammona poole ega hooli Jumalast.”

Rohkem variante ei ole.

Jeesuse sõnad on need: Kui sa hoiad Jumala poole, siis sa ei hooli mammonast. Kui sa armastad Jumalat, siis sa vihkad mammonat.

Ja vastupidi:

Kui sa hoiad mammona poole, siis ei hooli Jumalast. Kui sa armastad mammonat, siis sa vihkad Jumalat.

Ja Jeesuse sõnad (kõige alguses) on need: Sa ei saa korraga hoida Jumala ja mammona poole. Sa ei saa armastada Jumalat ja mammonat.

Ei ole võimalik.

Ja see muudab uskliku inimese elu sageli nii keeruliseks. Näiteks, ma olen oma pea 30 aastat usuelu elanud selle ülalmainitud põhimõtte järgi, aga kui ma vaatan enda ümber, siis elu väga suuresti keerleb justnimelt mammona ümber. Ja nende asjade ümber, mida mammona eest endale muretseda saab.

Ja siis ma vahest hakkan kahtlema – kas on ikka õige elada nii, et elad ainult Jumalale ning mitte hoolida mammonast. Samal ajal teiste elu (ka usklike) läheb majanduslikus mõttes järjest paremaks. Nad on maises mõttes üha paremal järjel ja nad näevad vaeva ka selle nimel.

Ja selle tulemusena nad saavad ka nautida neid hüvesid, mida mammona neile pakub. Mina seevastu ei saa.

Ja siis vahest on mul selline Aabrahami tunne (kui ta vaatas viljakaid maid, mida Lott oli omale valinud) ja et temal, Aabrahamil ei ole mitte midagi. Ja siis ma vahest mõtlen, et võib-olla peaksin mina ka nii tegema, nagu enamik teised teevad – orienteeruda ka rohkem mammona ja vara kogumisele.

Aga kui ma tulen Jumala Sõna juurde kinnitust saama, siis ma ei näe, et see õige tee on. Sealsamas mäejutluses, pisut eespool, Jeesus ütleb:

“Ärge koguge endile varandusi maa peale, kus koi ja rooste rikuvad ja kus vargad sisse tungivad ja varastavad. Vaid koguge endile varandusi taevasse, kus koi ega rooste ei riku ja kus vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su vara on, seal on ka su süda!”

Need Jeesuse sõnad ei ole kahtepidi mõistetavad. Need on väga selged ja üheselt arusaadavad. Lisaks jättis Jeesus meile oma eluga eeskuju. Sageli ütleme usklikena, et võtkem enestele Jeesus eeskujuks. Käigem Tema jälgedes.

Olgu, hästi. Aga me kuskil ei näe Piiblis, et Jeesus oma maise elu päevil oleks hoolinud maise vara kogumisest. Ta ei teinud seda. Ja lisaks Ta hoiatab, et ka meie ei teeks seda.

Ja muidugi see viimane lause:

“Sest kus su vara on, seal on ka su süda!”

Me võime muidugi sellele vastu vaielda, aga unustame seejuures, et mängreeglid kehtestab Jumal, mitte meie. Ja Tema reeglid on need: “Kus su vara on, seal on ka su süda.”

Me ütleme: “Minu süda küll minu maise vara küljes ei ole. Mina armastan Jeesust.”

Olgu, hästi. Siis Jeesus valetas. Või kui ei valetanud, siis vähemalt eksis. Ta ei tundnud sind.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *