Lastevanematele: Mini-piiblitunnid lastele

Posted by

2Tm 3:15 kirjutab Paulus Timoteosele:

“…ja et sina lapsest saadik tunned pühi kirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.”

Paulus ütleb, et Timoteos juba lapsest peale tunneb Jumala sõna. Ja me teame, kust kaudu see Timoteosesse tuli. 2Tm 1:5 Paulus ütleb:

“…kui mulle meenub sinu silmakirjatsematu usk, mis enne elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas Euniikes ja nüüd, nagu ma olen veendunud, elab ka sinus.”

Piibel ütleb, et usk elas Timoteose vanaemas, elas Timoteose emas ja nüüd elab ka Timoteoses endas.

Kuidas?

Piibel ütleb:

“Uks tuleb kuuldust, kuulda aga Kristuse Sõna kaudu.”

Tähendab, Vanaema Loise õpetas oma tütrele Jumala Sõna ning tütar omakorda oma pojale Timoteosele Jumala Sõna. Ja nõnda tundis Timoteos juba lapsest saadik pühi kirju. Ning nõnda elas temagi sees silmakirjatsematu usk.

Ja seega, et lapsed kasvaksid üles usklikena, on neile vajalik juba lapsest saadik õpetada pühi kirju. See ei ole nii, et las nad kasvavad oma väikese ea põlve, nagu ise tahavad…

…Ja siis kui nad teismeeas on, siis hakkame neile Piiblit õpetama.

Vale!

Kui sa neile väiksest peale ei õpeta, siis nad kasvavad Jumala Sõnast lahku ning teismeeas ei taha sellest enam midagi kuulda. Alati on muidugi erandeid, aga ma ei räägi eranditest.

Ka mina olen lapsevanem…

…Ja ma pingutan, et ka minu laste kohta võidaks tulevikus (ja tegelikult juba praegu) öelda: “Näe, nemad tunnevad juba lapsest saadik pühi kirju.”

Aga las ma ütlen sulle – Lastele Jumala sõna õpetamine on võitlus. Esiteks juba seepärast, et hingevaenlane teeb kõik, et seda ei sünniks. Ja ikka ja jälle on nii, et tahtmine on olemas, aga hommikupoole on lapsed koolis, siis nad on huviõppes või trennides, siis nad tulevad koju, on näljased. Siis neil on vaja õppida või pilli harjutada. Ja siis ongi magamaminekuaeg käes.

See on võitlus. Võib-olla mitte sulle, aga kindlasti mulle.

Ja nüüd kui ma eelmisel nädalal seda ülalmainitud salmi lugesin:

…ja et sina lapsest saadik tunned pühi kirju…”

Ja selle üle palves mõtisklesin…

…Siis ma järsku teadsin, mida teha.

Pikad piiblitunnid õhtupoolikul lastele (isegi kord nädalas)… Jah, tahtmine on olemas, aga kui seljataha vaatad, siis…

…Jälle jäi ära.

Aga…

…Ma teen mini-piiblitunnid. Ainult üks salmi – nagu see ülalmainitud salm. Ja piiblitund, mis on ainult 5-10 minutit pikk. Ja selle aja ma leian. Ja kui ma nii õpetan ka näiteks 300 salmi (300 päeva) aasta jooksul, siis päris kindlasti võib ka minu laste kohta tulevikus öelda:

“Nemad tunnevad juba lapsest saadik pühi kirju.”

Ja Jumala armu mööda, ma usun, kasvavad ka nemad usus läbi oma lapsepõlve.

Ja nüüd teile -lapsevanematele

Kui mul see mõte tuli – mini-piiblitunde teha oma lastele. Siis ma mõtlesin, et ma ei tee seda ainult oma lastele. Aga veel on Eestis lapsevanemaid, kes maadlevad sellesama probleemiga.

Ja seepärast ma tahan aidata ka neid – Teid 🙂

Ma püüan panna oma mini-piiblitunnid siia ViljandiRAHU.ee veebilehele üles ja teha need ka kergesti leitavaks. Siis saad ka sina oma lapsele kergesti õpetada – kasvõi ühe salmi päevas.

Et ka sinu lapsed võiksid kasvad usus ja Issanda tundmises…

…ning tunda lapsest peale pühi kirju.

Sa muidugi ei pea kasutama minu tehtud materjale. Ju sul on ka omad läbitöötatud meetodid juba. Aga lihtsalt – kui sul omal on olnud kiire ja väsitav päev, siis selline väike Sõna-amps tuleb ehk abiks.

Näiteks selline:

Kas variseride jutt Piiblis on Jumala Sõna?

Või selline:

“Usu läbi nad läksid Punasest Merest läbi…” (Hb 11:29)

Ehk siis – Kohustust ei ole, aga võimalus on. Kui soovid, kasuta. Kui ei soovi, siis ära kasuta 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *