Õhku täis, nagu konn - Viljandi Rahu, Jumala Sõna amps

Sõna-amps: “Öeldes enese midagi suurt olevat”

Posted by

Viljandi RAHU Sõna-amps usus kasvamiseks ning oma lastele õpetamiseks.

Apostlite 8. peatükis on tahaksin tähelepanu juhtida kahele mehele ja nende tegevusele. Ühe nimi on Filippus ja teise nimi nõid Siimon.

Vaatame esiteks Filippust

Filippus oli usklik ja Jeesuse jünger. Ning Ap 8:5 ütleb:

“Aga Filippus tuli Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust.

Sarnane salm on ka Ap 8:12:

“Aga kui nad [st rahvas] Filippust uskusid, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi.”

Mis neis salmides sarnast siis on?

Mõlemad salmid ütlevad, et Filippus kuulutas rahvale… Mida? Kristust!

Teiseks Siimon

Siimona kohta ütleb Piibel järgmist:

“Aga üks mees, Siimon nimi, oli enne juba seal linnas ja nõidus ning eksitas Samaaria rahvast, öeldes enese midagi suurt olevat.

Ap 8:9

Näed erinevust? Siimon ei kuulutanud mitte Kristust, vaid iseennast!

Et tema – Siimon – on midagi suurt!

Ja seda me kohtame ka tänasel päeval sageli kogudustes – kus kantslist ei kuulutata mitte Kristust, vaid iseennast ja oma saavutusi.

Ja vaata, mis Piibel Siimona tegevuse kohta ütleb:

  1. Ta nõidus ja eksitas rahvast
  2. Teda panid tähele nii pisukesed ja suured ning ütlesid: “See on Jumala vägi, mida kutsutakse Suureks!”

Näed! On küllalt lihtne pidada eksiõpetust Jumala väeks. Aga vaatame edasi:

3. Ja nad [st rahvas] hoidsid tema [st Siimona] poole, sest ta kaua aega oli neid nõidusega eksitanud.

Vaata, eksiõpetusega piisavalt kaua inimese mõistust töödeldes saab tema nö vangistada – oma jüngriks teha. Inimesed hakkavad SIND järgima. Aga see on vale! Meid ei ole kutsutud inimesi järgima, vaid Jeesust!

Ja vaata, siin on lahendus:

“Aga kui nad [st rahvas] Filippust uskusid, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi.”

Ap 8:12

Jeesus on Evangeeliumis öelnud:

“Kui te jääte Minu Sõnasse, siis te olete tõesti Minu jüngrid ja tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks.”

Piibel ütleb, et tõde teeb inimese vabaks. Ja vaata, siin oli täpselt samuti. Inimesed olid Siimona eksiõpetustesse kinni jäänud, aga kuuldes Evangeeliumi Kristusest, said nad vabaks.

Kuidas nad said vabaks?

Jumala Sõna tegi nad vabaks!

Seepärast, kui sa kuuled, et keegi kuskil jutlustab (olgu koguduses, raadios, juutuubis vms kohas), kuula alati teraselt – kas jutlustaja kuulutab ikka Kristust

…Või ta kuulutab iseennast… Öeldes ENESE midagi suurt olevat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *