Sõna-amps: Seitsmekümne hingega läksid su vanemad…

Posted by

“Seitsmekümne hingega läksid su vanemad alla Egiptusesse, aga nüüd on Jehoova, su Jumal teinud sind paljuse poolest taevatähtede sarnaseks.” (5Ms 10:22)

See on huvitav tähelepanek, eks?

Jaakob (Iisrael) läks oma poegade ja kogu oma suguvõsaga – kokku seitsekümmend hinge – alla Egiptusesse oma poja Joosepi juurde elama. Ja kui Jumal Iisraeli rahva Egiptusest orjusekojast päästis ja nad läbi Punase Mere tõotatud maa suunas viis, oli neid 603 000 sõjakõlvulist meest pluss naised ja lapsed. Kokku, arvatakse, umbes kaks miljonit hinge.

Nüüd kus kohas see Iisraeli rahvas siis paljunes? Egiptuses, eks? Alguses oli neil küll hea põli, aga peagi tuli uus kuningas (vaarao), kes Joosepist ei teadnud. Ning peagi sunniti heebrealased mitmesajaks aastaks tööorjusesse. Ja vaata, selle tööorjuse keskel Iisrael ometi paljunes ja kasvas.

Ei olnud see Egiptuse elu neile lust ja lillepidu. Aga kasv toimus raskuste ja võitluste keskel.

Ja siin on see vaimulik mõte:

Me tahaksime head elu ning et Jumal meid õnnistaks. Sooviksime kõike luksust ja mugavust ja neid asju meie ümber, et meie lihal (ka ihul) oleks mõnus ja mugav elada.

Aga kummatigi toimub meie kasv (ka vaimulik kasv) justnimelt raskuste ja võitluste keskel. Võta ja võrdle näiteks neid kaht kogudust, kellele Jeesus laskis kirja kirjutada Ilmutuse raamatu alguses – Laodikea ning Smürna kogudused.

Vaata, mida Jeesus neile kahele kogudusele ütleb:

Laodikea kogudusele ütleb nii:

Sa ju ütled: Ma olen rikas ja mul on vara küllalt ega ole mul midagi vaja. Ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti.” (Ilm 3:17)

Ehk siis, Laodikea koguduse rahvas elas jõukuses. Neil oli selle maailma vara nii palju, et nad võisid öelda: “Me oleme rikkad ja meil on vara küllalt.”

Ja Jeesus ütleb: “Sa ei teagi, et sa tegelikult oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti.”

Ja nüüd Smürna kogudus. Temale ütleb Jeesus:

Ma tean su viletsust ning vaesust – kuid sa oled siiski rikas…” (Ilm 2:8)

Huvitav, eks? Smürna kogudus elab selles füüsilises maailmas viletsuses ja vaesuses. Ja Jeesus ütleb : “Ma tean su seisukorda. Ma tean, et sa elad nii.”

Aga siis Ta ütleb veel: “…kuid sa oled siiski rikas.”

Jumal näeb asju teisest perspektiivist, kui meie. Jumal ei hinda inimesi välise rikkuse järgi. Pigem võib öelda, et maine rikkus rikub inimese vaimuliku usuelu. Just vaesuse, viletsuse ja võitluste keskel toimub vaimulik kasv.

Smürna kogudus on üks kahest kogudusest seitsmest, kelle suhtes Jeesusel ei olnud ühtki etteheidet. Aga nende kasv toimus vaesuses ja viletsuses.

Täpselt nagu Iisraeli rahva kasv 70 hingest umbes 2 miljoni hingeni toimus vaesuses ja viletsuses.

Nii ka meie elus. Kuigi jõukus ja küllus on lihale meeldivam, toob ometi viletsus ja võitlused meile suuremat kasu. Alati on erandeid, aga üldine trend läbi inimkonna ajaloo on selline.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *