Kas sa vaatad neid suuri hooneid - Mk 13:2 Viljandi Rahu Sõna-amps

Sõna-amps: “Näe, millised kivid ja millised hooned need on.”

Posted by

Matteuse, Markuse ja Luuka Evangeeliumites on lugu sellest, kuidas Jeesuse jüngrid Saalomoni templist vaimustusid ning seda vaimustust ka Jeesusega jagasid.

Markuse Evangeelium räägib seda nii:

“Ja kui Tema pühakojast väljus, ütles üks Tema jüngritest Temale: “Õpetaja, näe, millised kivid ja millised hooned need on!”” (Mk 13:1)

Meie perega elame vanas, Eesti aegses villas (ei, see ei ole meie oma). Ja kui ma täna käisin õuest pliidipuid toomas ning vanast keerduvast rõdutrepist üles tulin, siis mõtlesin: “Näe, majad elavad inimesed üle. Siit trepist käisid kunagi mu vanaema ja vanaisa üles…

…Siis kui nemad ise olid noored

…Siis kui mu isa oli väike laps

…Ja ka siis kui ma ise olin väike laps.

Nüüd nad on vanaema ja vanaisa ammu igavikus, aga villa, näe, püsib endiselt. Elab inimesed sugupõlvede kaupa üle. Inimesed sünnivad, elavad ja lahkuvad, aga majad jäävad.

Ja siis mul kostis valgus – See on vale!

Ei ela majad inimesi üle!

Jeesus ütles Jh 4:13:

“Igaüks, kes seda vett joob, see januneb jälle; aga kes iganes joob seda vett, mida Mina talle annan, see ei janune igavesti mitte, vaid see vesi, mida Mina talle annan, saab tema sees veeallikaks, mis voolab igavesse ellu!

Jeesus ütleb Jh 6:40:

“Sest see on mu Isa tahtmine, et igaühel, kes Poega näeb ja Temasse usub, on igavene elu, ja Ma äratan tema üles viimsel päeval!”

Jeesus ütleb Jh 3:15:

“Ja nõnda, nagu Mooses kõrbes mao ülendas, nõnda ülendatakse ka Inimese Poeg, et igaühel, kes Temasse usub, oleks igavene elu!”

Meie – inimeste – häda on selles, et me vaatame elule oma väikese elumätta otsast. Nagu sipelgas, kes on muti mullahunniku otsas. Ta vaatab ümberringi ja arvab, et see mis ta näeb, see ongi kogu maailm.

Aga ei ole.

Ja samuti on meie eluga. Me arvame, et inimene sünnib maailma, kasvab, elab ja siis sureb vanaduses maha ja ongi kõik.

Aga ei ole!

Jeesus ütles: Inimesel on igavene elu!

Ja kui sul on igavene elu, siis ei ela ükski maja sind üle. Need asjad kõik kuluvad ja kaovad, aga sina elad igavesti. Kui sa usud Jeesusesse!

Jeesuski ütles: “Kas sa vaatad neid suuri hooneid? Ei jäeta siia mitte kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!”

Ja see ei kehti mitte ainult Salomoni templi kohta. See kehtib KÕIGI maailma hoonete kohta.

Aga sina, SINA, elad igavesti. Taevas. Kui usud Jeesusesse.

Kas pole imeline?

On!

On! On! On! On väga imeline!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *