Enne langust läheb inimese süda ülbeks, aga enne au on alandus. Õp 18:12 - Viljandi Rahu Sõna-amps

Sõna-amps: “Uhkus on enne langust”

Posted by

Viljandi RAHU Sõna-amps: Usus kasvamiseks ning oma lastele Jumala Sõna õpetamiseks. Võid anda ka lapsele endale lugemiseks 🙂

Piiblis on nii mitmedki väga head kirjakohad uhkuse kohta. Loeme neist mõned:

“Tuleb uhkus, tuleb ka häbi, aga alandlikel on tarkus!” (Õp 11:2)

Mis see salm ütleb? Seda et uhkusele järgneb… Mis?

Häbi!

Miks häbi? Kohe näed.

“Uhkus on enne langust, kõrkus enne komistust!” (Õp 16:18)

See ongi häbi põhjus. Jumal on selle nii seadnud – kes on uhke, see langeb; kes kõrk, see komistab. Ning see langemine ongi häbi põhjus.

Aga vaatame seda salmi ka:

“Enne langemist läheb süda ülbeks, aga enne au on alandus!” (Õp 18:12)

Ka see salm ütleb, et uhkusele, ülbusele järgneb langemine. Ja samas (nagu esimene kirjakoht), kinnitab ka see – Alandlikele kuulub au ja tarkus.

Nüüd vaata seda pilti:

Enne langust läheb inimese süda ülbeks, aga enne au on alandus. Õp 18:12 - Viljandi Rahu Sõna-amps

See pilt on ekraanitõmmis Ameerika NBC News kodulehelt. Ja see mees pildil on Ameerika Ühendriikide suursaadik Hiinas.

[Märkus: Riigid saadavad teistesse riikidesse oma esindaja ning seda esindajat nimetatakse selle riigi suursaadikuks. Hiina on maailmas väga suur ja tähtis riik, siis Ameerikale on oluline, et seal oleks neil väga hea suursaadik.

Ja vot see mees pildil – Nicholas Burns – on Ameerika Ühendriikide suursaadik Hiinas.

Ja nüüd selle artikli pealkiri (mis on inglisekeelne), on ka see, mida see Nicholas Burns selles videos ütleb.

Ja mis ta ütleb? See on seal all vasakus nurgas punases kastis kirjas. Ja see ütleb:

“Hiina peab omaks tunnistama, et Ameerika Ühendriigid on liider.”

Liider tähendab juht – keegi, kes on üle teiste.

Nüüd ma küsin sult – Kas see Ameerika suursaadiku suhtumine Hiinasse on alandlikkus või ülbus?

Ülbus, eks ole?

Miks Ameerika Ühendriigid arvavad, et Hiina peaks Ameerika ees kummardama ja Ameerika käske täitma?

Hiina on samasugune vaba ja iseseisev riik. Ta ei pea Ameerika ees lömitama.

Aga Ameerika suhtumine teistesse riikidesse on uhkus ja ülbus. Ülbus isegi selliste suurte ja võimsate riikide suhtes, nagu Hiina.

Ja nüüd ma küsin – Mida Piibel ütleski nende kohta, kes on uhked ja ülbed?

Õige – need langevad ja sellele järgneb häbi.

Jumal kutsub meid elama alandlikkuses, mitte uhkuses ja ülbuses. Seepärast Jaakobuse 4:6 ütleb:

“Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele Ta annab armu.”

Palugem ikka, et Jumal annaks meile alandliku südame. Ja et me ei läheks uhkeks ega ülbeks. Ka siis kui Jumal meid õnnistab ja meil hästi läheb… Võib-olla paremini kui teistel, et me ikka oleksime alandlikud ja hoolivad. Et me ei läheks uhkeks ja ülbeks (sest sellele järgneb langus ja häbi).

Jeesuse nimel palume seda, Aamen!

PS. Oled juba kuulanud/laulnud võidulaule? Kuula! Laula!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *