Ja jüngrid täitusid rõõmu ja Püha Vaimuga - Ap 13:52 - Viljandi Rahu Sõna-amps

Sõna-amps: “Ja jüngrid täitusid rõõmu ja Püha Vaimuga”

Posted by

Viljandi RAHU Sõna-amps: Ise usus kasvamiseks ning ka oma lastele Jumala Sõna õpetamiseks. Võid anda ka lapsele endale lugemiseks 🙂

Ap 13. peatüki lõpus on lugu sellest, kuidas Paulus ja Barnabas oma 1. misjonireisil hakkasid paganatele Evangeeliumi kuulutama. Alguses nad muidugi kuulutasid juutidele, aga juudid ei võtnud seda vastu. Siis Paulus ütleb:

“Teile pidi Jumala Sõna esiti räägitama; kuid et te selle enesest ära lükkate ega arva endid olevat  igavest elu väärt, siis me pöördume paganate poole.” (Ap 13:46)

Ja kui nad hakkasid paganatele Jeesuse Evangeeliumi kuulutama, siis paljud paganad uskusid ning  “Issanda Sõna levis üle kogu maakonna” (s. 49). Aga juudid hakkasid nende vastu vaenu äratama ning Paulus ja Barnabas tulid sealt ära Ikoonioni.

Ja vot nüüd Piibel ütleb Ap 13:52:

“Ja jüngrid täitusid rõõmu ja Püha Vaimuga.”

Siin Piibel ei ütle detailselt, konkreetselt mille tagajärjel jüngrid Püha Vaimuga täitusid, aga see ütleb, et nad täitusid.

Ja vaata, peale seda hakkavad huvitavad asjad juhtuma:

“Aga Ikoonionis sündis, et nad üheskoos läksid juutide kogudusekotta ja kõnelesid nõnda, et niihästi suur hulk juute kui kreeklasi sai usklikuks.” (Ap 14:1)

Mis sina arvad – kas sellel sündmusel on mingit seost sellega, et jüngrid esmalt täitusid Püha Vaimuga?

Mina arvan, et see on väga oluline eeldus. Ilma Püha Vaimu tööta ei oleks Paulus ja Barnabasel olnud võimet nõnda kõnelda, et juudid ja kreeklased usklikuks saavad. See on Püha Vaimu töö.

Aga vaata edasi:

“Siis nad viibisid seal kauemat aega, kuulutades julgesti Issandat, kes andis tunnistuse oma armusõnale ja laskis sündida tunnustähti ja imetegusid nende käte läbi.” (Ap 14:3)

Siin on kaks asja, mida Jumala Püha Vaim jüngritega tegi:

  1. Ta andis neile võime julgesti Evangeeliumi kuulutada (st. ilma hirmu ja kartuseta, et mida inimesed arvavad).
  2. Ta kinnitas kuulutatud Sõna imede ja tunnustähtedega.

Taas – kas see on seotud sellega, et jüngrid eelnevalt täideti Püha Vaimuga?

Absoluutselt, eks ole?

Ilma ei ole need asjad võimalikud. Lihtsalt ei ole võimalikud!

Ja veel kolmas koht (natuke edasi):

“Ja Lüstras istus mees, võimetu seisma, oma emaihust jalutu, kes ei olnud elades kõndinud. See kuulis Pauluse kõnet. Ja kui Paulus teda silmas ning nägi, et tal oli usku terveks saada, ültes ta suure häälega: ” Tõuse püsti oma jalgele!” Ja ta kargas üles ja kõndis.” (Ap 14:8-10)

Veel ma küsin sult – Kas selline tervenimise kuulutus Pauluse poolt on kuidagi võimalik ilma Püha Vaimu tööta?

Ei ole eks?

See tähendab, see esimene lause: “Ja jüngrid täitusid rõõmu ja Püha Vaimuga“, on äärmiselt oluline eeldus Jumala riigi töö tegemiseks.

Nigeeriast pärit jumalamees, Bayo Oniwinde (kes ka aegajalt Eestis jutlustamas käib, ehk tuleb ka uuesti Viljandisse), Bayo Oniwinde on öelnud:

Faith thinking…is SUPERNATURAL……NATURAL THINKING…..is NATURAL….GOD is a SUPERNATURAL THINKER!!!!

Tõlge: “Usu mõtlemine on… ÜLELOOMULIK… LOOMULIK MÕTLEMINE on… LOOMULIK… JUMAL on ÜLELOOMULIK MÕTLEJA!!!!”

See kõnetas mind. Mõtle selle peale. Jumal teeb üleloomulikke asju. Aga meil – inimestel – on kalduvus mõelda loomulikke asju. Usk ütleb – ÜLELOOMULIK on võimalik.

Ja need 3 ülalmainitud sündmust olid ÜLELOOMULIKUD…

…Kui jüngrid täitusid Püha Vaimuga.

Aamen.

PS. Oled juba kuulanud/laulnud võidulaule? Kuula! Laula!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *